Toetsingskader subsidiëring

slide-geschiedenis

Is aanvragen van een subsidie zinvol?

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet uw activiteit aan een aantal voorwaarden voldoen. U kunt zelf een eerste beoordeling maken op grond met behulp van een eenvoudige sneltoets. Door deze vragen van de sneltoets te doorlopen, wordt vanzelf duidelijk of uw project past binnen de doelstelling van het Burgerweeshuis.

Het weeshuis werkt voor de gehele gemeente Tiel, dus behalve voor de stad Tiel ook voor de kernen Wadenoijen, Kapel-Avezaath en Zennewijnen en het buitengebied.

 

Indien u niet alle toepasselijke gegevens verstrekt bij uw aanvraag, zal de administrateur eerst om aanvulling vragen alvorens de aanvraag kan worden beoordeeld.

 

Uw schriftelijke aanvraag kunt u, bij voorkeur via e-mail, richten aan:

Het College van Regenten van de
Stichting Burgerweeshuis Tiel
Postbus 6150, 4000 HD Tiel
e-mail: BurgerweeshuisTiel@gmail.com

Tel. 0344-618760.

 

Beoordeling en behandelingstermijn:

Uw aanvraag wordt beoordeeld door het College van Regenten van de Stichting Burgerweeshuis, zo mogelijk in de eerstvolgende vergadering. De vergaderingen van het college vinden doorgaans plaats op de laatste maandag van de even maanden. Uw aanvraag moet uiterlijk 10 werkdagen tevoren zijn ontvangen en de relevante gegevens bevatten.

 

Subsidieplafond:

Het College van Regenten kan een jaarlijks subsidieplafond vaststellen. Bij dreigende overschrijding van dat plafond wordt voorrang gegeven aan eerdere ingediende aanvragen die alle gevraagde informatie bevatten en aan activiteiten die het meest aansluiten bij de doelstelling van het Burgerweeshuis (zie B. wegingscriteria). De administrateur kan u laten weten of het subsidieplafond in zicht is gekomen.

 

 

© Stichting Burgerweeshuis Tiel 2012, 2013.

De basis voor deze publieksversie zijn de op 26 juni 2012 door het College van Regenten vastgestelde beoordelingscriteria. Teksten uit deze publicatie mogen zonder voorafgaande toestemming,worden gebruikt voor publicatiedoeleinden. Het wordt op prijs gesteld indien u een afschrift zendt aan: burgerweeshuistiel@gmail.com

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options