Burgerweeshuis draagt “Petje af” een warm hart toe

Stichting “Petje af” heeft opnieuw een bijdrage verkregen vanuit het Burgerweeshuis. De overhandiging van de cheque vond december 2018 plaats in de regentenkamer. De doelstelling en opzet van deze stichting past goed bij de doelstelling van het Burgerweeshuis. Vandaar dat de gesprekken over een meerjarige bijdrage in gang zijn gezet.

CONTINUE READING

Burgerweeshuis bedankt regenten

Na vele jaren van trouwe inzet is er een eind gekomen aan de bestuursperiode van de regenten Mya van Amersvoort en Frits Coumans. Beiden altijd beschikbaar en bereid om de honneurs waar te nemen. Jullie inbreng tijdens de vergaderingen gaven blijk van een gedegen voorbereiding en betrokkenheid. De grootste inspanning van Mya is toch wel […]

CONTINUE READING

De Rehobothschool wint 11e Burgerweeshuis schaaktoernooi

  Op woensdag 30 januari vond in De Moespot in Tiel het 11e Burgerweeshuis schaaktoernooi voor schoolteams plaats. Dankzij de sponsoring van Stichting Burgerweeshuis Tiel streden maar liefst 24 teams van vier spelers om de felbegeerde trofee, in dit door de Schaakvereniging Rivierenland georganiseerde toernooi. In de bomvolle zaal waren naast bijna 100 scholieren ook […]

CONTINUE READING

Jeugdvakantieweken 2018 goed verlopen

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde editie van de Jeugdvakantieweken. Er zijn maar liefst 6 bestuursleden en 67 vrijwilligers actief ! Dit jaar was er vanuit BWH en de organisatie extra aandacht (en sponsoring) voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen. Alles is verlopen zoals gepland en het uitje naar de Efteling was een […]

CONTINUE READING

Burgerinitiatief-Awards 2018!

Voorgaande jaren werd in de gemeente Tiel de Vrijwilligersprijs uitgereikt aan een betrokken vrijwilliger of organisatie in de gemeente Tiel. Dit jaar gaan wij de Burgerinitiatief-Awards uitreiken! Er zijn zoveel mooie initiatieven in de wijken en de omliggende dorpen, dat het nu tijd wordt om één van die initiatieven in het zonnetje te zetten. Misschien […]

CONTINUE READING

Avezaathse Cultuurdagen

Maar liefst 52 kinderen hebben meegedaan met een project tijdens de Avezaathse Cultuurdagen. Dit project werd o.a. begeleid door Zinder. Op de foto is een impressie te zien van het optreden van deze enthousiaste jeugd tijdens de opening van deze Avezaathse Cultuurdagen 2018.

CONTINUE READING

Burgerweeshuis zoek twee nieuwe bestuursleden

Dit is je kans! Burgerweeshuis zoek twee nieuwe bestuursleden. Het is mooi werk, je houdt je bezig met allerlei activiteiten voor de jeugd en verstandelijk gehandicapten in Tiel. De Stichting heeft tot doel daar waar mogelijk projecten door midden van een financiële bijdrage te ondersteunen. Daarom zoeken we mensen die midden in de samenleving van […]

CONTINUE READING

Jeugd bouwt corsowagens

Het Burgerweeshuis stimuleert zelfontplooiing van jongeren in de gemeente Tiel. Het Jeugdcorso van Tiel mag daarom niet ontbreken in de rij van activiteiten die het Burgerweeshuis sponsort. Hierbij enkele foto’s die laten zien hoe zo’n jeugdwagen tot stand komt en hoe groot de groep kinderen is die daarbij actief is. De foto’s zijn van de […]

CONTINUE READING

Project “Meer groen op straat” bijna afgerond

Het project “Meer groen op straat” draait al een poos en nadert de afronding. Hieronder een kort verslag over dit project, waar het Burgerweeshuis natuurlijk een bijdrage aan geleverd heeft: Voor u ligt het verslag over het project ‘Meer groen op straat’ van Stichting TielCentrumXL in Tiel. Het project ‘Meer groen op straat’ bestaat uit […]

CONTINUE READING

Opening wielerbaan

Het was een hele klus voor JVR de Batauwers en BMX Weirijders Tiel om een wielerparcours en een BMX baan, die aan de Europese nomen voldoet, te realiseren. Maar het is gelukt. Het Burgerweeshuis heeft hieraan een geldelijke bijdrage geleverd. Bij de opening waren o.a. aanwezig dhr. Jan Markink, gedeputeerde van de provincie Gelderland, burgemeester […]

CONTINUE READING
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options