De stichting

slide-geschiedenis

Het Burgerweeshuis Tiel is een stichting zonder winstoogmerk.

De doelstelling van de Stichting is activiteiten voor en door jongeren te stimuleren en te financieren. Daarbij is de belangrijkste vraag in hoeverre die activiteiten jongeren helpen of stimuleren zich een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven.

Scholing is daarbij natuurlijk van het grootste belang, maar het Weeshuis gaat ervan uit dat het reguliere aanbod daartoe toereikend moet zijn. De stichting heeft ook simpelweg niet de middelen om opleidingen te bekostigen.

Dus gaat het om activiteiten die jongeren stimuleren zich te ontwikkelen, die hen voorbereiden om hun plaats in de wereld in te nemen, die wereld te onderzoeken, daaraan een bijdrage te leveren etc.

“Zich ontwikkelen” wordt door de Stichting ruim opgevat: door te sporten kun je allerlei competenties verwerven of versterken of juist negatieve eigenschappen kanaliseren in een maatschappelijk geaccepteerde vorm. Alles wat zelfontplooiing, zelfwerkzaamheid, samenwerking en creativiteit stimuleert kan voor financiering door het Weeshuis in aanmerking komen.

Het Weeshuis werkt voor jongeren in de gemeente Tiel. Dus voor de kernen Tiel, Wadenoijen, Kapel-Avezaath en Zennewijnen en het buitengebied. Ook projecten voor jongeren in derde wereld-landen die een aantoonbare relatie hebben met Tiel en voor Tielse mensen met een verstandelijke beperking (zonder leeftijdstoets) kunnen voor financiering in aanmerking komen.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options