Burgerweeshuis zoek twee nieuwe bestuursleden

Dit is je kans! Burgerweeshuis zoek twee nieuwe bestuursleden. Het is mooi werk, je houdt je bezig met allerlei activiteiten voor de jeugd en verstandelijk gehandicapten in Tiel. De Stichting heeft tot doel daar waar mogelijk projecten door midden van een financiële bijdrage te ondersteunen. Daarom zoeken we mensen die midden in de samenleving van […]

CONTINUE READING

Jeugd bouwt corsowagens

Het Burgerweeshuis stimuleert zelfontplooiing van jongeren in de gemeente Tiel. Het Jeugdcorso van Tiel mag daarom niet ontbreken in de rij van activiteiten die het Burgerweeshuis sponsort. Hierbij enkele foto’s die laten zien hoe zo’n jeugdwagen tot stand komt en hoe groot de groep kinderen is die daarbij actief is. De foto’s zijn van de […]

CONTINUE READING

Project “Meer groen op straat” bijna afgerond

Het project “Meer groen op straat” draait al een poos en nadert de afronding. Hieronder een kort verslag over dit project, waar het Burgerweeshuis natuurlijk een bijdrage aan geleverd heeft: Voor u ligt het verslag over het project ‘Meer groen op straat’ van Stichting TielCentrumXL in Tiel. Het project ‘Meer groen op straat’ bestaat uit […]

CONTINUE READING

Opening wielerbaan

Het was een hele klus voor JVR de Batauwers en BMX Weirijders Tiel om een wielerparcours en een BMX baan, die aan de Europese nomen voldoet, te realiseren. Maar het is gelukt. Het Burgerweeshuis heeft hieraan een geldelijke bijdrage geleverd. Bij de opening waren o.a. aanwezig dhr. Jan Markink, gedeputeerde van de provincie Gelderland, burgemeester […]

CONTINUE READING

Wiekenpop groot succes

WiekenPop is een Nederlandstalig meezingfeest voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Op WiekenPop feest zijn mensen met een beperking de VIPS. Door alle grote bezuinigingen in de zorg, is er steeds minder of zelfs geen budget, om leuke dingen te doen voor mensen met een beperking. Een uitje of feest is tegenwoordig moeilijk […]

CONTINUE READING

Jeugd TLTC blij met tennistafel

Het jeugdbestuur van tennisvereniging TLTC is de laatste jaren zeer actief om van het tenniscomplex voor de jeugd een 2e ” thuis” te maken met bv een eigen speelplek voor de jongeren in het clubhuis, een speelweide en diverse leuke sport attributen.    Wat nog ontbrak was een goede tennistafel.   Het bestuur van de […]

CONTINUE READING

Voormalig Burgerweeshuis Tiel te koop

Het Burger Weeshuis in Tiel is een uniek rijksmonument. Het weeshuis is gebouwd in 1904 naar ontwerp van de Haarlemse architect J. Van den Ban in opdracht van de regenten van de Stichting Burgerweeshuis Tiel (opgericht in de 16e eeuw). Het gebouw is uitgevoerd in Neo Renaissane stijl en bezit nog steeds elementen uit de […]

CONTINUE READING

Schenking aan Klesteo

              Onlangs bracht de Stichting Burgerweeshuis te Tiel een bezoek aan Klesteo, de kleding- en speelgoed bank, gevestigd aan de Spoorstraat nr 1 te Tiel. In Gelderland leeft nog steeds een groot aantal kinderen in armoede waardoor voor veel mensen het bestaan van Klesteo een uitkomst is. Vooral ondergoed […]

CONTINUE READING

Terugblik Jeugdvakantieweken

De jeugdvakantieweken zijn al weer even voorbij. Maar op Youtube staat een prachtig filmpje van de belevenissen van zomer 2017. Zeker de moeite waard om eens te bekijken. Het is een waar spektakel; met 242 deelnemers, 60 vrijwilligers, en 5 bestuursleden een fijn evenement voor de jeugd van Tiel. Stichting Burgerweeshuis Tiel draagt daar dan […]

CONTINUE READING

Vergaderdata 2018 regenten Burgerweeshuis

Voor 2018 zijn de volgende vergaderdata gepland: 5 maart 30 april 25 juni 27 augustus 29 oktober 17 december Tijdens deze vergaderingen worden o.a. de beslissingen genomen over de te verstrekken subsidies.

CONTINUE READING
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options