Burgerinitiatief-Awards 2018!

Voorgaande jaren werd in de gemeente Tiel de Vrijwilligersprijs uitgereikt aan een betrokken vrijwilliger of organisatie in de gemeente Tiel. Dit jaar gaan wij de Burgerinitiatief-Awards uitreiken! Er zijn zoveel mooie initiatieven in de wijken en de omliggende dorpen, dat het nu tijd wordt om één van die initiatieven in het zonnetje te zetten. Misschien […]

CONTINUE READING

Avezaathse Cultuurdagen

Maar liefst 52 kinderen hebben meegedaan met een project tijdens de Avezaathse Cultuurdagen. Dit project werd o.a. begeleid door Zinder. Op de foto is een impressie te zien van het optreden van deze enthousiaste jeugd tijdens de opening van deze Avezaathse Cultuurdagen 2018.

CONTINUE READING

Burgerweeshuis zoek twee nieuwe bestuursleden

Dit is je kans! Burgerweeshuis zoek twee nieuwe bestuursleden. Het is mooi werk, je houdt je bezig met allerlei activiteiten voor de jeugd en verstandelijk gehandicapten in Tiel. De Stichting heeft tot doel daar waar mogelijk projecten door midden van een financiële bijdrage te ondersteunen. Daarom zoeken we mensen die midden in de samenleving van […]

CONTINUE READING

Jeugd bouwt corsowagens

Het Burgerweeshuis stimuleert zelfontplooiing van jongeren in de gemeente Tiel. Het Jeugdcorso van Tiel mag daarom niet ontbreken in de rij van activiteiten die het Burgerweeshuis sponsort. Hierbij enkele foto’s die laten zien hoe zo’n jeugdwagen tot stand komt en hoe groot de groep kinderen is die daarbij actief is. De foto’s zijn van de […]

CONTINUE READING

Project “Meer groen op straat” bijna afgerond

Het project “Meer groen op straat” draait al een poos en nadert de afronding. Hieronder een kort verslag over dit project, waar het Burgerweeshuis natuurlijk een bijdrage aan geleverd heeft: Voor u ligt het verslag over het project ‘Meer groen op straat’ van Stichting TielCentrumXL in Tiel. Het project ‘Meer groen op straat’ bestaat uit […]

CONTINUE READING

Opening wielerbaan

Het was een hele klus voor JVR de Batauwers en BMX Weirijders Tiel om een wielerparcours en een BMX baan, die aan de Europese nomen voldoet, te realiseren. Maar het is gelukt. Het Burgerweeshuis heeft hieraan een geldelijke bijdrage geleverd. Bij de opening waren o.a. aanwezig dhr. Jan Markink, gedeputeerde van de provincie Gelderland, burgemeester […]

CONTINUE READING

Wiekenpop groot succes

WiekenPop is een Nederlandstalig meezingfeest voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Op WiekenPop feest zijn mensen met een beperking de VIPS. Door alle grote bezuinigingen in de zorg, is er steeds minder of zelfs geen budget, om leuke dingen te doen voor mensen met een beperking. Een uitje of feest is tegenwoordig moeilijk […]

CONTINUE READING

Jeugd TLTC blij met tennistafel

Het jeugdbestuur van tennisvereniging TLTC is de laatste jaren zeer actief om van het tenniscomplex voor de jeugd een 2e ” thuis” te maken met bv een eigen speelplek voor de jongeren in het clubhuis, een speelweide en diverse leuke sport attributen.    Wat nog ontbrak was een goede tennistafel.   Het bestuur van de […]

CONTINUE READING

Voormalig Burgerweeshuis Tiel te koop

Het Burger Weeshuis in Tiel is een uniek rijksmonument. Het weeshuis is gebouwd in 1904 naar ontwerp van de Haarlemse architect J. Van den Ban in opdracht van de regenten van de Stichting Burgerweeshuis Tiel (opgericht in de 16e eeuw). Het gebouw is uitgevoerd in Neo Renaissane stijl en bezit nog steeds elementen uit de […]

CONTINUE READING

Schenking aan Klesteo

              Onlangs bracht de Stichting Burgerweeshuis te Tiel een bezoek aan Klesteo, de kleding- en speelgoed bank, gevestigd aan de Spoorstraat nr 1 te Tiel. In Gelderland leeft nog steeds een groot aantal kinderen in armoede waardoor voor veel mensen het bestaan van Klesteo een uitkomst is. Vooral ondergoed […]

CONTINUE READING
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options